SwedTech Diving

SwedTech Diving utbildar i första hand tekniska dykare men anser att all dykning ska behandlas med respekt.

Den stora skillnaden på de olika dyk vi gör är den tiden det tar eller de omständigheterna vi har innan vi kan bryta ytan och andas luft. Avancerad dykning har ofta flera faktorer som omöjliggör en direktuppstiging, vilket leder till att eventuella problem som uppstår måste lösas på plats. Dagens erfarenheter inom dykning och dykutbildning har gett oss en stor verktygslåda att ösa bra problemlösningar ur. Men bra lösningar måste få tränas och nötas in för att under press ge ett lyckat resultat.

En bra dykkurs ska byggas runt enkla men effektiva rutiner där hantering av utrustning, dykplanering och dykträning ska smälta samman. Om bra rutiner följs och är väl inövade kommer de att berika dykningen både upplevelsemässigt och säkerhetsmässigt.

SwedTech Diving har ett standard kursupplägg för varje kurs, men kurserna kan utefter elevernas önskan och förmåga sträckas på till att innehålla mer. Ett mer omfattande upplägg kräver självklart mer tid och resurser.

Besök SwedTech Divings hemsida, www.swedtechdiving.se, för mer information.

 

  • Extended basic skills

    Efter att ha genomfört denna kurs är dina förutsättningar att klara av en teknisk dykkurs mycket goda. Men även dykare som vill utöka sin kunskap inom dykskicklighet och utrustningskonfiguration kan gå kursen, och därigenom förbättra säkerheten, medvetandenivån och sitt självförtroende inom dykning.

    Kommande kurser

    Ring för mer information!

Alla kursstarter

Ring för mer information!

Boka