Tec 45

Allmän Kursinformation
Tec 45, delkursen av PADI Tec Diver kursen tar Tec 40 dykaren till de första stadierna av full, teknisk djup dekompressions dykning. Certifierade Tec 45 dykare är kvalificerade att utföra multistop dekopressions dykning med användandet av EANx samt syrgas för accelererad dekompression. Förhoppningen är att Tec 45 dykare har för avsikt att fortsätta med tekninsk dykning. Därför utvecklas inte enbart kompetens och kunskap för att dyka med öppet system till 45M, utan även utveckling påbörjas av de kunskaper och färdigheter som krävs för Tec 50 nivå och därutöver. 

Tec 45 kursen fortsätter med att utveckla de redan inlärda moment samt metoder efter strävan mot den tekniska dykningen. Utrustningskraven är desamma som för Tec Deep Diver (Tec50). Dykaren blir kvalificerad att utföra begränsade tekniska dekompressions dyk med samma typ av utrustning och metoder som de som används vid Tech Deep Diver nivån. Men kvalifikationer är smala, vilket återspeglar jämförelsevis begränsad utbildning och erfarenhet. Förhoppningen är att Tec 45 dykaren planerar att fortsätta till Tec 50 nivå.

Förkrav Tec 45

 • DSAT Tec 40 eller motsvarande från annan utbildnings organisation.
 • PADI Rescue Diver eller motsvarande från annan utbildings organisation.
 • Minimum 18 År
 • 50 Loggade dyk, varav 12st djupare än 18M med EANx, 6st djupare än 30M med eller utan EANx.

Utrustningskrav Tec 45

 • Dubbelflaskor minimum 2x12L med isoleringsmanifold.
 • (Isoleringsmanifold är inget krav om kursen utförs i sidemount konfiguration)
 • Två separata av varandra oberoende regulatorer. En med "longhose" monterat samt en med SPG.
 • Stage/Deco flaska komplett med Stage/Deco regulator.
 • Backplate + Harness + Wing
 • Två multigas EANx kompatibla datorer, alternativt en "vanlig" dykdator för backup av djup/tid tillsammans med backup tabeller.
 • Dräkt lämplig för lokala förhållanden.
 • Separat dräktgas system (vid behov).
 • Korrekt viktsystem (vid behov).
 • Jon line för deco i fritt vatten (vid behov).
 • SMB lämplig för att markera position vid deco i fritt vatten.
 • Linrulle/Spole.
 • Kniv/sax x 2
 • Slate/Wetnotes
 • Primary och backup mask.
 • Kompass.
 • Lampa (vid behov).
 • Backup lampa x 2 (vid behov).
 • Ett sätt att säkerställa backup avvägning i form av torrdräkt alternativt dubbelblåsa i BCD.

Innehåll

 • Under kursen kommer Er instruktör att genomföra tre teori presentationer.
 • Under kursen kommer Er instruktör att gå igenom tre Practical Applications.
 • Under kursen kommer Ni att genomföra ett teoretiskt slutprov.
 • Under kursen kommer Ni att genomföra fyra stycken dyk, varav ett är i confined/limited open water miljö.

Efter godkännd och genomförd kurs kvalificerar Ni att:

 • Utföra dyk och upprepade dyk till ett maxdjup av 45M.
 • Använda en dekompressions gas, EANx eller syrgas för att accelerera dekompressionen alternativt göra profilen mer konservativ.

Pris
3.995:-

Kursstarter för Tec 45

Ring för mer information!

Boka