Tec Deep Kombo

Allmän Kursinformation
PADI Tec Diver combo kursen är helt enkelt en sammanslagning av de tre delkurserna Tec 40, Tec 45, Tec 50. Denna kursen är avsedd för de elever som redan har bestämt för, och har som målsättning att göra kursen som helhet. Fördelarna med detta är givetvis att det blir en mer koncentrerad period där utveckling och erfarenhet succesivt ökar under kursens gång.  

 Förkrav Tec Diver

 • PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande från annan utbildningsorganisation.
 • PADI Enriched Air Diver eller motsvarande från annan utbildnings organisation.
 • PADI Deep Diver eller motsvarande från annan utbildnings organisation. 
 • PADI Rescue Diver eller motsvarande från annan utbildings organisation.
 • Minimum 18 År
 • 100 Loggade dyk, varav 20st djupare än 18M med EANx, 15st djupare än 30M med eller utan EANx.
 • Genomförd läkarundersökning för teknisk dykning

Utrustningskrav Tec 50

 • Dubbelflaskor minimum 2x12L med isoleringsmanifold.
 • (Isoleringsmanifold är inget krav om kursen utförs i sidemount konfiguration)
 • Två separata av varandra oberoende regulatorer. En med "longhose" monterat samt en med SPG.
 • 2 x Stage/Deco flaska komplett med Stage/Deco regulator.
 • Backplate + Harness + Wing
 • Två multigas EANx kompatibla datorer, alternativt en "vanlig" dykdator för backup av djup/tid tillsammans med backup tabeller.
 • Dräkt lämplig för lokala förhållanden.
 • Separat dräktgas system (vid behov).
 • Korrekt viktsystem (vid behov).
 • Jon line för deco i fritt vatten (vid behov).
 • SMB lämplig för att markera position vid deco i fritt vatten.
 • Linrulle/Spole.
 • Kniv/sax x 2
 • Slate/Wetnotes
 • Primary och backup mask.
 • Kompass.
 • Lampa.
 • Backup lampa x 2
 • Ett sätt att säkerställa backup avvägning i form av torrdräkt alternativt dubbelblåsa i BCD.

Innehåll

 • Under kursen kommer Er instruktör att genomföra fem teori presentationer.
 • Under kursen kommer Er instruktör att gå igenom nio Practical Applications.
 • Under kursen kommer Ni att genomföra tre teoretiska slutprov.
 • Under kursen kommer Ni att genomföra tolv stycken dyk, varav ett är i confined/limited open water miljö.

Efter godkännd och genomförd kurs kvalificerar Ni att:

 • Utföra dyk med luft, EANx och syrgas med multipla dekompressions stop till ett maxdjup av 50M.
 • Använda två dekompressions gaser, EANx eller syrgas för att accelerera dekompressionen alternativt göra profilen mer konservativ.

Pris
9.995:-

Kursstarter för Tec Deep Kombo

Ring för mer information!

Boka