Föredrag kring marin nedskräpning 14/3

14mar

Föreläsning/workshop kring marin nedskräpning och FN:s 17 Globala Mål.

SIDA Alumni

Rasmus kommer till oss och pratar om FN´s globala mol om marin nedskräpning.

Flertalet studier indikerar att år 2050 kommer det finnas mer plast än fisk i världens hav. Denna trend måste vändas. Men för att detta ska vara möjligt krävs både stora ansträngningar vad gäller att faktiskt rensa haven från skräp, men det viktigaste är att få oss alla att ta ansvar för vad och var vi slänger skräp. Ett av FN:s 17 Globala Mål, nummer 14, handlar just om att beskydda världens hav och marina resurser, stort fokus ligger på bekämpningen av marin nedsmutsning och att få den att upphöra innan år 2030.

Denna workshop kommer vara baserad på material från ett SIDA finansierat fältarbete i Rio de Janeiro och Arraial do Cabo i Brasilien där Rasmus Rodineliussen följt hur Project AWARE’s arbete omvandlats till praktik av lokala dykare. Vi kommer diskutera möjliga sätt att engagera sig för att samla upp skräp från sjöar och hav, hur det går att arbeta lokalt för att motverka ett globalt problem, samt vad vi kan göra för att sprida kunskap i samhället om miljömedveten sophantering och problemet med marin nedskräpning.

Våra slutsatser kommer sedan relateras till de 17 Globala Målen för att skapa en förståelse av hur de hänger samman, och att vi omöjligt kan uppnå mål 14 att rädda världshaven om vi inte samtidigt strävar efter att uppnå de andra 16 målen. 

Varmt välkommna!

Anmälda deltagare
Boka